Haberler

EKZ Proje Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Ekiz, yatırımcıların, orta ve büyük ölçekli yeni güneş enerji santrali lisans ihaleleri açılmasını beklediğini vurguladı..

 

Dünya Gazetesi haber devamı için tıklayınız...

Güneşte yeni lisans ihaleleri açılmalı


Yaşadığımız yeryüzünde  iklim değişikliğine sebep olduğu artık herkes tarafından kabul edilen  fosil kaynaklı yakıtların yerine kullanılacak çevre dostu bir kaynaktır

Güneş enerjisi hiçbir kurum, devlet ve grubun tekelinde değildir, güneş herkesindir.

Özellikle ülkemiz gibi  yılda 300 günden fazla güneşlenme süresi olan ülkelerin sahip olduğu çok önemli bir enerji kaynağıdır.

Yenilenebilir Enerji kaynakları içinde çok önemli bir yere sahip olan güneş, enerji kaynağı olarak  bedavadır.  Yani bir tesiste prosesin içinde girdi maliyeti 0(Sıfır) olarak yansır.

Dünyada maliyeti bu kadar hızlı düşen bir sistem yoktur. 40 senede 256 kat fiyatı azalmıştır.

Özellikle çatı kurulumu açısından bakıldığında tükettiğin yerde elektrik üretimi imkanı sağladığı için enerjinin taşınmamasından dolayı yaşanan şebeke kayıpları en azdır; o yüzden son derece verimlidir.

Enerji depolama sistemlerininde de yatırım yapılacak seviyeye gelmesiyle, güneşin elektrik üretemediği dönemlerde arz güvenliği açısından riski ortadan kalkacak ve baz yük olarak kullanılabilecektir.Enerji depolama sistemleriyle birlikte otonom bir enerji kaynağı olabilecektir.Petrol, doğalgaz diğer fosil yakıtlar için yaşanan savaşlar sona erecektir.

Neden Güneş Enerjisi?


Yaşadığımız yeryüzünde  iklim değişikliğine sebep olduğu artık herkes tarafından kabul edilen  fosil kaynaklı yakıtların yerine kullanılacak çevre dostu bir kaynaktır.

Güneş enerjisi hiçbir kurum, devlet ve grubun tekelinde değildir, güneş herkesindir.

Özellikle ülkemiz gibi  yılda 300 günden fazla güneşlenme süresi olan ülkelerin sahip olduğu çok önemli bir enerji kaynağıdır.

Yenilenebilir Enerji kaynakları içinde çok önemli bir yere sahip olan güneş, enerji kaynağı olarak  bedavadır.  Yani bir tesiste prosesin içinde girdi maliyeti 0(Sıfır) olarak yansır.

Dünyada maliyeti bu kadar hızlı düşen bir sistem yoktur. 40 senede 256 kat fiyatı azalmıştır.,

Özellikle çatı kurulumu açısından bakıldığında tükettiğin yerde elektrik üretimi imkanı sağladığı için enerjinin taşınmamasından dolayı yaşanan şebeke kayıpları en azdır; o yüzden son derece verimlidir.

Enerji depolama sistemlerininde de yatırım yapılacak seviyeye gelmesiyle, güneşin elektrik üretemediği dönemlerde arz güvenliği açısından riski ortadan kalkacak ve baz yük olarak kullanılabilecektir.

Enerji depolama sistemleriyle birlikte otonom bir enerji kaynağı olabilecektir.

Petrol, doğalgaz diğer fosil yakıtlar için yaşanan savaşlar sona erecektir.

Çatıma Neden Güneş Enerjisi Üretim Sistemi Kurmalıyım?


Mimari açıdan çevreyle uyumlu, üzerine gölge düşmeyen bir çatımız olmalı

Üzerine panel yerleştirilecek çatının statik hesaplarının eklenecek ekstra yükü tolare etmesi ve montaja  uygun olması gerekiyor.

Hesaplarda düşey yük açısından m2’ye en az 15 kg ağırlık eklenecek. Bu ekstra yükü çatı kaldırabilmeli.

Kar ve rüzgar yükleri de dikkate alınmalı.

Deprem yükleri hesaba katılmasa da çatı taşıma sisteminin depreme dayanıklılığı dikkate alınmalı( Özellikle prefabrik binalarda kiriş, taşıyıcı bağlantıları güvenilir olmalı)

Sözleşme  Gücü (  Elektrik faturasında yazılıdır) kuracağımız sistemin gücünün üst sınırıdır. Çatımızda yeteri kadar alan olsa da bu güç üst sınırdır.

Fizibilite yaparak yatırım geri dönüş süresini ve nakit akışını yaklaşık olarak bilmekte yarar vardır. Bankalar bu tip yatırımlara finansman sağlamakta çok istekli oldukları için finansmanın doğru hesaplanması yatırımcının elini güçlendirir.

Tüm bu aşamaları geçtikten sonra en son olarak Dağıtım Şirketine Çağrı Mektubu başvurusu yapılmalıdır. Bu başvurunun sonuçlanmasındaki  en önemli kriter TEİAŞ’a ait trafo merkezlerinde bağlantı için boş kapasite bulunmalı, kısa devre gücü kriterini sağlamalıdır.

Çatı İçin Güneş Santraline Sahip Olabilmenin Yolu Nedir?