Çatıma Neden Güneş Enerjisi Üretim Sistemi Kurmalıyım?

Yaşadığımız yeryüzünde  iklim değişikliğine sebep olduğu artık herkes tarafından kabul edilen  fosil kaynaklı yakıtların yerine kullanılacak çevre dostu bir kaynaktır.

Güneş enerjisi hiçbir kurum, devlet ve grubun tekelinde değildir, güneş herkesindir.

Özellikle ülkemiz gibi  yılda 300 günden fazla güneşlenme süresi olan ülkelerin sahip olduğu çok önemli bir enerji kaynağıdır.

Yenilenebilir Enerji kaynakları içinde çok önemli bir yere sahip olan güneş, enerji kaynağı olarak  bedavadır.  Yani bir tesiste prosesin içinde girdi maliyeti 0(Sıfır) olarak yansır.

Dünyada maliyeti bu kadar hızlı düşen bir sistem yoktur. 40 senede 256 kat fiyatı azalmıştır.,

Özellikle çatı kurulumu açısından bakıldığında tükettiğin yerde elektrik üretimi imkanı sağladığı için enerjinin taşınmamasından dolayı yaşanan şebeke kayıpları en azdır; o yüzden son derece verimlidir.

Enerji depolama sistemlerininde de yatırım yapılacak seviyeye gelmesiyle, güneşin elektrik üretemediği dönemlerde arz güvenliği açısından riski ortadan kalkacak ve baz yük olarak kullanılabilecektir.

Enerji depolama sistemleriyle birlikte otonom bir enerji kaynağı olabilecektir.

Petrol, doğalgaz diğer fosil yakıtlar için yaşanan savaşlar sona erecektir.